Monthly Archives พฤษภาคม 2020

Software Testing Process # ขั้นตอนการทดสอบซอฟต์แวร์ที่ developer ไม่ควรพลาด

tnt-software-testing-introduction

ขั้นตอนการทดสอบซอฟต์แวร์ที่ developer ไม่ควรพลาด

วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังถึงขั้นตอน ที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง ในกระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์ ที่มีส่วนทำให้โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ประสบความสำเร็จได้นั้น คือ “การทดสอบซอฟต์แวร์ – Software Testing” เพราะนอกจากจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราลดเวลาในการตอบคำถามของผู้ใช้งานแล้ว เรายังต้องมาตามแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ระบบอีก ซึ่งการที่ไม่รู้ root cause ของ...