Mink 3D Printer tagged posts

Mink 3D Printer นวัตกรรมแห่งการเสริมสวย [มีคลิป]

Untitled-2

Mink 3D Printer for Makeup

นวัตกรรมแห่งการเสริมสวย

Mink 3D Printer for Makeup นวัตกรรมแห่งการเสริมสวยด้วยเทคโนโลยีเครื่อง พิมพ์ 3 มิติ ถูกจับตามองว่ามาแรงที่สุดเทคโนโลยีหนึ่ง ซึ่งอาจจะถึงขั้นสร้างผลกระทบ ให้กับธุรกิจหลากหลายแขนงในอนาคตอันใกล้นี้ได้ เทคโนโลยีนี้ที่แตกต่างจากการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ในปัจจุบันอย่างสิ้นเชิง จากการสั่งพิมพ์ด้วยหมึกกลายเป็นพลาสติกหรือวัตถุดิบอื่นๆ กว่า 50 ชนิด เครื่องพิมพ์ 3 มิติ สามารถสั่งพิมพ์โมเดลออกมาเหมือนต้นแบบ สามารถจับต้องได้เหมือนของจริง และถึงขั้นนำไปใช้งานได้และประโยชน์ต่อหลายๆ อุตสาหกรรมอย่างเช่นมีตัวอย่างการพิมพ์ปืน จากปืนต้นแบบ ซึ่งสามารถยิงได้จริง ที่สำคัญเครื่องตรวจโลหะไม่สามารถตรวจจับได้ ขีดความสามารถของเครื่องพิมพ์ดังกล่าวยังเคยมีการทดลองพิมพ์รถยนต์ทั้งคันออกมาเหมือนต้นแบบ สั่งพิมพ์แขนเทียม ขาเทียมได...